Vi utför projektering inom VS- och ventilationssystem, kylsystem samt övriga förekommande trycksatta gas- och luftförsörjningssystem

  • VVS projektering
  • Energiberäkningar
  • Kontrollansvarig enl PBL 2010:900
  • Entreprenadbesiktningar
  • CE-märkningar
  • Injusteringsunderlag
  • Installationssamordning
  • Kalkyl

”En viktig del i vårt arbete är att kunden alltid ska få vara med och bestämma hur projekteringen ska gå till. Vi lyssnar väldigt gärna på önskemål eller lösningar ifrån kunden. Hos oss köper kunden en helhetslösning, vilket innebär att vi utför alla former av beräkningar etc. som krävs för att projekteringen ska bli komplett.”

NYHETER

VVS Projektering

Vi utför olika typer av projektering inom VS, ventilationssystem, kylsystem samt övriga förekommande trycksatta gas- och luftförsörjningssystem. Vi har kunnig personal inom både 2D och 3D ritningar och använder oss alltid av de senaste versionerna av AuotoCAD i kombination med MagiCAD. En viktig del i vårt arbete är att kunden alltid ska få vara med och bestämma hur projekteringen ska gå till. Vi lyssnar väldigt gärna på önskemål eller förslag på lösningar från kunden. Hos oss köper ni en helhetslösning, vilket innebär att vi utför alla former av beräkninger ets. som krävs för att projekteringen ska bli komplett.

Energiberäkning

Vi arbetar med energiberäkningar av byggnader Dessa görs med hjälp av ett program som heter IDA ICE. Energikraven blir hårdare och hårdare och vi behöver spara mer energi. EU har enats om fyra mål som ska vara uppfyllda fram till 2020. Ett av dessa mål är att minska energianvändningen med 20%. Detta tänker vi naturligtvis på.

Broschyr

Här kan ni ladda ner vår broschyr. Trevlig läsning!

Kontakta oss

Ej läsbart? Ändra text. captcha txt
F
F