Vi erbjuder en helhetslösning

VVS Projektering
Vi utför olika typer av projektering inom VS- och ventilationssystem, kylsystem samt övriga förekommande trycksatta gas-, luftförsörjningssystem. Vi har kunnig personal inom både 2D och 3D ritningar och använder oss alltid av de senaste versionerna av AutoCAD i kombination med MagiCAD. En viktig del i vårt arbete är att kunden alltid ska få vara med och bestämma hur projekteringen ska gå till. Vi lyssnar väldigt gärna på önskemål eller lösningar ifrån kunden. Hos oss köper kunden en helhetslösning, vilket innebär att vi utför alla former av beräkningar etc. som krävs för att projekteringen ska bli komplett.

Energiberäkning
Vi arbetar med energiberäkningar av byggnader. Dessa görs med hjälp av ett program, IDA ICE. Energikraven blir hårdare och hårdare och vi behöver spara mer energi. EU har enats om fyra mål som ska vara uppfyllda fram till 2020. Ett av dessa mål är att minska energianvändningen med 20 %. Detta tänker vi naturligtvis på.

Upprättande av ramhandling
Du som beställare kontaktar oss för att få en ramhandling upprättad. Vi gör handlingar för utförandeentreprenader likväl som totalentreprenader och hjälper till att skräddarsy lösningen för just ditt mål.

Utredningar
Vi utför utredningar för att skapa beslutsunderlag enligt kundens önskemål.

  • Energi- och Miljöutredningar
  • Systemutredningar
  • Statusutredningar
  • LCC – Livscykelberäkningar

Kalkyler
Vi hjälper till att göra kalkyler som skapar beslutsunderlag för fastighetsägare och byggherrar.

Injustering
När vi projekterar ett system så ingår injusteringsvärden för verifiering. Vi utför även praktiska injusteringar på beställning.

Drift- och underhållsinstruktioner
På er begäran tar vi oss tiden att noggrant genomarbeta era drift- och underhållsinstruktioner. Allt från stora till små entreprenader.

Installations- och arbetsmiljösamordning
Vi bistår gärna beställaren med installationssamordning. Personalen har gått utbildning i BAS P/U vilket innebär att vi kan ta uppdrag som byggarbetsmiljösamordnare för projektering samt utförande.

Projektledning
VVS Tjänst ombesörjer olika slag av projektledningstjänster. Vi har personal till att vara projektledare samt projekteringsledare. Kontakta oss för mer information.

Kontrollansvarig enligt PBL 2010:900
Vi har utbildad personal för att vara kontrollansvarig i entreprenader.

Besiktningar
Med många års erfarenhet i ryggen kan vi erbjuda entreprenadbesiktningar. Allt från stora nybyggnationer till små stambyten eller ombyggnationer. Vi utför även statusbesiktningar och kontrollbesiktningar.

CE-märkning
Vi utför CE-märkning av system på beställning. Kontakta oss gärna för mer information om CE-märkning.

Kontakta oss

Ej läsbart? Ändra text. captcha txt
F
F